Obecné informace - volareza-dovolena

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obecné informace

AKTUALITY-INFORMACE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Nedílnou součástí Přihlášky - poukazu jsou „ Všeobecné smluvní podmínky
. Velice pečlivě je prostudujte. Jsou v nich podrobně uvedeny všechny důležité informace o podmínkách účasti na rekreaci (zájezdu) jehož pořadatelem je CK Volareza, včetně práv a povinností účastníků smluvního vztahu.

POKYNY NA CESTU
Nejpozději 7 dnů před realizací rekreace, jejíž pořadatelem je VLRZ, jsou námi zasílány pokyny na cestu s důležitými informacemi k vaší dovolené. Preferována je elektronická komunikace. Pokud vám tyto pokyny nebudou doručeny do 3 dnů před plánovaným odjezdem (odletem), kontaktujte prosím dispečink zahraničních rekreací VLRZ.

HLUK
Mějte na paměti, že jiná země - jiný mrav. Počítejte s tím, že lidé žijící v přímořských zemích jsou hlučnější než my a jsou zvyklí žít v noci. Tomu také odpovídají vyhlášky místních úřadů, které stanovují hranici nočního klidu. Zpravidla je tato doba odlišná od doby v České republice. Rušný noční život prázdninových letovisek může působit hluk. Ten však nesnižuje kvalitu vám poskytovaných služeb a nemůže být předmětem vaší případné stížnosti. Přizpůsobte se místní tradici a odpočiňte si během odpolední siesty. Teplé večery si pak vychutnejte posezením v taverně nebo procházkou po místní plážové promenádě. O zábavu hostů se v mnoha ubytovacích zařízeních v průběhu pobytu starají hoteloví animátoři. V průběhu dne organizují různá sportovní utkání a soutěže, večer pak divadelní představení, disco atd. Některé animační programy probíhající na pláži a v areálu hotelu do pozdních nočních hodin mohou být doprovázeny hlasitou hudbou. Cestovní ruch se neustále rozvíjí, což může mít za následek stavební činnost. Může se stát, že místní úřady vydají stavební povolení a stavba začne bez ohledu na to, že právě probíhá turistická sezóna. Všechny tyto skutečnosti nemůžeme ovlivnit, nezakládá to proto nárok na slevu z prodejní ceny a nemůže být předmětem případné reklamace.

HMYZ
Přímořské země jsou charakteristické i výskytem drobného hmyzu, čemuž nelze vždy přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů zamezit. Někdy se mohou vyskytnout komáři. Je vhodné se na cestu vybavit repelenty a elektrickými přístroji s výměnnými tabletami (lahvičkami) proti létajícímu hmyzu. Tyto přístroje lze samozřejmě zakoupit i na místě.

TEPLÁ VODA
V některých zemích je teplá voda zajišťována solárním ohřevem, který nezaručuje vždy její plynulou dodávku.

ZDRAVOTNICKÁ PÉČE
Budete-li mít v zahraničí zdravotní nesnáze, kontaktujte operátory asistenční služby pojišťovny, u které máte zajištěno cestovní pojištění. Pokud cestujete do zemí EU, vezměte si s sebou také evropský průkaz zdravotního pojištění vaší zdravotní pojišťovny. Jako pojištěnec zdravotní pojišťovny ČR máte nárok na nezbytnou lékařskou péči ve státních zdravotnických zařízeních. Výhody cestovního komerčního pojištění a pojištění na účet zdravotní pojišťovny lze kombinovat.

OBECENÉ INFORMACE K LETECKÉ DOPRAVĚ

ZAVAZADLA
Váhový limit na zavazadla ukládaná do zavazadlového prostoru letadla si určuje dopravce (zpravidla
15 nebo 20 kg na osobu s výjimkou dětí do 2 let, které nemají nárok na místo v letadle a vlastní zavazadlo). Zavazadla ukládaná do zavazadlového prostoru letadla označte visačkami s vaším příjmením, jménem a cílovým místem, případně kontaktním telefonním číslem. Neukládejte do nich cenné a snadno rozbitné věci, monočlánky (baterie), powerbanky a naopak do nich uložte nůžky, nože a jiné ostré předměty, které si s sebou nesmíte brát na palubu letadla. Pro příruční zavazadlo jsou stanoveny maximální rozměry, které se mohou u jednotlivých leteckých společností lišit. Zpravidla činí 56 cm x 45 cm x 25 cm a většina leteckých společností stanovuje i váhový limit (zpravidla 5 nebo 8 kg). Podle platných mezinárodních předpisů nesmí být v příručním zavazadle uloženy hračky napodobující zbraně a předměty, které by jako zbraně mohly být použity (nůžky, nože, ostré předměty). Dále nesmí být v příručním zavazadle uloženy tekutiny a gely. Výjimkou jsou balení do 100 ml o celkovém objemu max. 1 litr (musí být uložena v průhledném uzavíratelném sáčku) a tekutiny a gely zakoupené na letišti ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru zabalené personálem obchodu do speciálního bezpečnostního sáčku. Podrobné a aktuální informace o bezpečnostních pravidlech naleznete na www.prg.aero.

POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTA ZAVAZADLA
Pokud při příletu na cílové letiště zjistíte, že je vaše zavazadlo, které bylo uloženo v zavazadlovém prostoru letadla, poškozeno, nebo se dokonce ztratilo, ihned na místě v reklamační kanceláři (ještě v tranzitním prostoru letiště) sepište reklamační protokol, který budete potřebovat pro uplatnění nároku na odškodnění nebo dohledání ztraceného zavazadla. Tyto nároky se uplatňují u letecké společnosti.

LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA (viz www.prg.aero)

TERMINÁL 1 (T1) a TERMINÁL 2 (T2)

ODLETY DO ZEMÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU

V případě odletu do některé ze zemí schengenského prostoru se uskuteční odbavení zavazadel v prvním patře Terminálu 2 na přepážce příslušné letecké společnosti (Check-in). Potvrzení o odbavení zavazadla si pečlivě uschovejte pro případnou reklamaci v případě jeho poškození či ztráty. Zde také obdržíte palubní vstupenky s označením vašich míst v letadle, číslem východu, odkud budete nastupovat do letadla (Gate), a časem nástupu do letadla (zpravidla 30 minut před odletem). Poté projdete kontrolou osobních dokladů a bezpečnostní kontrolou. Za nimi se již nachází tranzitní část, ve které si najdete východ označený na palubní vstupence a zde vyčkáte do doby nástupu do letadla. Doporučujeme ve vlastním zájmu sledovat informační obrazovky s přehledy jednotlivých letů, kde se dozvíte o případné změně východu pro nástup do letadla nebo o zpoždění letu.

ODLETY DO ZEMÍ MIMO SCHENGENSKÝ PROSTOR
V případě odletu do zemí mimo schengenský prostor (např. také Bulharsko nebo Velká Británie) se uskuteční odbavení zavazadel v Terminálu 1 na přepážce příslušné letecké společnosti (Check-in). Potvrzení o odbavení zavazadla si pečlivě uschovejte pro případnou reklamaci v případě jeho poškození či ztráty. Zde také obdržíte palubní vstupenky s označením vašich míst v letadle, číslem východu, odkud budete nastupovat do letadla (Gate), a časem nástupu do letadla (zpravidla 30 minut před odletem). Poté projdete pasovou kontrolou, za kterou se již nachází tranzitní část. V té si najdete východ označený na palubní vstupence, před kterým proběhne bezpečnostní kontrola. Zde pak vyčkáte do doby nástupu do letadla. Doporučujeme ve vlastním zájmu sledovat informační obrazovky s přehledy jednotlivých letů, kde se dozvíte o případné změně východu pro nástup do letadla nebo o zpoždění letu.

VLASTNÍ DOPRAVA
Bližší informace o průjezdnosti a sjízdnosti silnic a dálnic, placených úseků silnic a nejvyšších povolených rychlostí v dané zemi, které budete zaručeně potřebovat, naleznete například na internetových stránkách Ústředního automotoklubu www.uamk.cz.


HOTELY
Oficiální kategorizace ubytovacích zařízení je v různých zemích různá a odpovídá místním zvyklostem. Od hodnocení pořadatele zájezdu se může lišit. Výměna ručníků nemusí být prováděna každý den, záleží na systému zavedeném v daném hotelu. Někde bývají v pokojích instrukce  pro klienty, jak postupovat, pokud chcete provést výměnu ručníků. V některých zemích jsou ručníky určené ke praní odebrány z pokojů v dopoledních hodinách a vráceny vyprané až odpoledne. Připomínáme,  že není dovoleno vynášet hotelové ručníky z pokojů. Pokud je v katalogu uvedeno, že na pokoji je minibar, jedná se o malou ledničku vybavenou nápoji, jejichž úhrada se provádí na recepci. Není dovoleno do minibaru dávat vlastní nápoje. Pokud se hovoří o chladničce, jedná se o malou, zpravidla absorpční chladničku, určenou převážně pro chlazení balených nápojů. Stále mějte na paměti, že jiná země - jiný mrav. Toto platí také například pro technická opatření používaná v Řecku, kde mají proti České republice odlišný kanalizační systém a použitý toaletní papír se vhazuje do k tomu určených odpadkových košů. Tento způsob však nelze považovat za porušování hygienických pravidel. Obdobných příkladů bychom našli v každé zemi celou řadu. Věnujte proto pozornost při výběru vašeho zájezdu i takovýmto informacím. Obstaráním si kvalitního tištěného průvodce, či zjištěním informací o vybrané lokalitě na internetových stránkách, předejdete nepříjemným překvapením a budete na odlišnosti dané země předem připraveni.

JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE
Při ubytování v jednolůžkovém pokoji se může stát, že jeho poloha a vybavení nejsou srovnatelné s dvoulůžkovými pokoji, bez ohledu na to, že za jednolůžkový pokoj platíte příplatek. Jednolůžkové pokoje nemusí být vybaveny např. balkonem atd.

DVOULŮŽKOVÉ POKOJE
Pokud budete ubytováni ve dvoulůžkovém pokoji, jedná se zpravidla o pokoj se dvěma oddělenými lůžky nebo s jedním velkým lůžkem pro dvě osoby.

TŘÍLŮŽKOVÉ POKOJE
Pokud se někde vyskytují třílůžkové pokoje, bývají většinou rozměrově větší než standardní dvoulůžkové pokoje, ale pak i cena za třetí lůžko je zpravidla vyšší než za přistýlku. Třílůžkový pokoj může být vybaven jedním velkým lůžkem pro dvě osoby a jedním samostatným lůžkem nebo třemi oddělenými lůžky.

PŘISTÝLKY
Přistýlka může být normální lůžko, ale i gauč nebo skládací lůžko. Je nutno počítat s tím, že pokoj s přistýlkou bude méně prostorný.

DÉLKA POBYTU
Délka pobytu znamená pobyt včetně prvního a posledního dne, které jsou určeny především k zajištění dopravy, transferu a ubytování. Tyto dva dny nejsou považovány za dny plnocenného pobytu. Pro určení ceny zájezdu je rozhodující počet nocí strávených ve vašem ubytovacím zařízení. Upozorňujeme, že v závěrečný den pobytu budete požádáni o vyklizení pokoje v dopoledních hodinách (zpravidla do 10 hodin), bez ohledu na čas odletu (odjezdu). Rovněž tak zahájení ubytování je možné až od určité doby, zpravidla od 14 hodin.

KLIMATIZACE
Pokud jsou pokoje vybaveny klimatizací, obvykle je její funkčnost vázána na přítomnost ubytovaného na pokoji. Zpravidla se klimatizuje jen v měsících červenci a srpnu. V ostatních obdobích spuštění klimatizace závisí na rozhodnutí správy hotelu. Klimatizace může být konstrukčně řešena jako centrální zpravidla s možností individuální regulace teploty (intenzity chlazení) na pokoji, nebo jako samostatná klimatizační jednotka pro pokoj rovněž s možností individuální regulace teploty. Někdy může mít klimatizace hlučnější chod. V některých zemích bývá v určitých hodinách během dne klimatizace správou hotelu vypínána, nebo ponechána jen funkce ventilace bez chlazení. Upozorňujeme, že centrální klimatizace nemusí i přes možnost individuálního ovládání splňovat zcela představy o řízení požadované teploty na pokoji.


TREZORY
Pokud existuje v hotelu, kde jste ubytováni, služba pronájmu bezpečnostní schránky (trezoru), nelitujte peněz a službu využijte. Do schránky uložte kromě cestovních dokladů i zpáteční letenku, peněžní hotovost a ostatní cennosti, které během dne nebudete potřebovat. Další cenné věci, které si ponecháte na pokojích, doporučujeme uzamknout do vašich zavazadel nebo do skříně a nenechávat volně položené. V každém případě není vhodné nechávat při odchodu z vašeho pokoje otevřená okna či balkónové dveře.


STRAVOVÁNÍ
U popisu příslušného ubytovacího objektu naleznete i informaci o rozsahu a systému stravování. Pokud se hovoří o polopenzi, jedná se o snídani a večeři. V ceně oběda nebo večeře nejsou zahrnuty nápoje (s výjimkou výměnných zahraničních rekreací VLRZ).  Upozorňujeme, že stravovací návyky jsou v jednotlivých zemích různé a často se liší od našich. Jedná se například o časy podávání večeří. Stravování v jednotlivých zemích nemůžeme porovnávat s českou kuchyní nebo mezi sebou navzájem. Množství stravy v rámci polopenze se v jednotlivých zemích může výrazně lišit. Pokud je stravování uskutečňováno formou bufetu, bývá množství stravy dostatečné, ale složení stravy se obyčejně nemění. Pokud je strava servírována, vyberete si z několika menu, zpravidla den předem. Hygienické předpisy jsou v řadě zemí tolerantnější než u nás. Upozorňujeme, že všude na světě platí zákaz vynášení jídla z hotelové restaurace. Obdobně není dovoleno vnášení nápojů zakoupených mimo hotel do objektu. 

STOLOVÁNÍ
V hotelích středního a vyššího standardu se zpravidla vyžaduje vhodné oblečení během stravování, především u večeře. U mužů se předpokládají dlouhé kalhoty, u žen sukně nebo kalhoty. Je zakázáno vstupovat do restaurací v plavkách.


 
TUZEMSKÁ NABÍDKA
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky