Cestovní doklady - volareza-dovolena

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Cestovní doklady

AKTUALITY-INFORMACE

Ve většině zemí je vyžadováno, aby platnost cestovních pasů byla nejméně dalších 6 měsíců od data ukončení pobytu. Překontrolujte proto pečlivě tento údaj. Doporučujeme vám, abyste si pořídili kopii té strany cestovního pasu, kde jsou vaše osobní údaje a v místě dovolené ji uložili mimo vaše doklady. V případě ztráty cestovního pasu v zahraničí vám tato kopie pomůže urychlit vydání náhradního dokladu. K cestování do zemí Evropské Unie je možné použít i občanských průkazů typu identifikační karty se strojově čitelnými údaji. Pokud se chystáte na fakultativní výlet do země mimo Evropskou unii, je třeba mít u sebe cestovní pas. Za úplnost a platnost cestovních dokladů zodpovídá vždy cestující.


V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, jsou českými cestovními doklady použitelnými pro cestování do zahraničí: a) cestovní pas, b) diplomatický pas, c) služební pas, d) cestovní průkaz, e) jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy.

Některé změny účinné od 1. ledna 2016:


  1. Ruší se vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů s platností na 6 měsíců (tzv. „blesk pas“ v ceně 1 500 Kč). Nadále budou vydávány již pouze pasy s biometrickými údaji. V případě potřeby rychle vycestovat je možné si zažádat o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě do 6 dní. Správní poplatek v takovém případě bude činit 4 000 Kč za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě osobě starší 15 let a 2.000 Kč pro osoby mladší. Platnost cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě bude shodná s klasicky vydávanými pasy, tj. 10 let pro osoby starší 15 let a 5 let pro osoby mladší.
  2. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 30 dní s platností 10 let zůstává ve výši 600 Kč, resp. 100 Kč u dětí do 15 let s platností na 5 let.
  3. Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený doklad je od 1. ledna 2016 možné na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele. Převzetí hotového dokladu na jiném úřadu, než kde o něj zájemce požádal, je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě do 6 dní je možné převzít pouze v místě podání žádosti.

Upozorňujeme na tvz. "neslučitelnost víz" do některých zemí. Například při cestě do Spojených arabských emirátů je nežádoucí izraelské razítko v cestovním pase.

Cestovní průkaz: V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí se mohou občané ČR obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR s žádostí o výdej cestovního průkazu. Cestovní průkaz slouží občanům České republiky jako cestovní doklad pro potřeby návratu do vlasti. Má platnost max. 6 měsíců.

Náhradní cestovní doklad EU (Emergency Travel Document - ETD): V případě, že v zemi, v níž se občan ČR nachází, nesídlí zastupitelský úřad ČR, může se obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států EU, který v dotyčné zemi sídlí, a požádat o vydání náhradního cestovního dokladu EU. Ten může být vydán pro jedinou cestu do ČR či státu, v němž má občan ČR trvalé bydliště, nebo ve výjimečných případech do jiného místa určení.

Občanský průkaz: V případě cesty do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. Od 21. června 2013 mohou občané ČR cestovat na občanský průkaz též do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosovské republiky, Makedonie a Srbska. Občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané.

Cestování dětí: Děti, občané ČR, mohou do ciziny cestovat pouze na vlastní platný cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz). Od 1. ledna 2012 lze požádat o vystavení občanského průkazu i pro děti mladší 15 let.

V případě, že nezletilé dítě cestuje v doprovodu jiné osoby, než je rodič nebo zákonný zástupce (například cestuje s prarodiči), doporučujeme ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda mimo platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) s cestou dítěte do zahraničí.

Dětský občanský průkaz - v rámci států EU může nahradit cestovní pas, obsahuje strojově čitelné údaje, vydává se od 1.1.2012, stojí 50 Kč, vydání trvá 30 dní, platnost 5 let (se změnou vzhledu dítěte se musí měnit častěji).

 
 
TUZEMSKÁ NABÍDKA
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky